וְאֵיל֥וֹן וְתִמְנָ֖תָה וְעֶקְרֽוֹן׃

יהושע י"ט פסוק מ"ג