חורבת מרס אד-דין

שרידי מצודה משלהי תקופת הברזל (המאות ה-7 וה-6 לפנה"ס), אשר הוקמה בהר אפרים המזרחי והתקיימה בפרק הזמן שבין לאחר הכיבוש האשורי של ממלכת ישראל לכיבוש הפרסי של הארץ. כיום סמוך למושב גיתית.