כפירה

ערך בהקמה

עיר מקראית בנחלת שבט בנימין המזוהה על סמך השם והמיקום עם ח'רבת כפירה, מצפון לאבו גוש. האתר לא נחפר ובסקרים התגלו בו שרידי ביצורים מתקופת הורדוס.