תל א-סעידיה

ערך בהקמה

בתל נמצאו שכבות מתקופת הברונזה ותקופת הברזל. בקברים נמצאו גופות חנוטות בביטומן.

ויקיפדיה