וְיַ֥הְצָה וּקְדֵמֹ֖ת וּמֵפָֽעַת

יהושע י"ג, פסוק י"ח