יַרְמוּת וַעֲדֻלָּם שׂוֹכֹה וַעֲזֵקָה

יהושע ט"ו, ל"ה