מַתַּנְיָ֥ה מַתְּנַ֖י ויעשו [וְיַעֲשָֽׂי׃]

עזרא י' פסוק ל"ז