מאמרים

בית הקברות הצפוני של תל דן

close
18.02.2024
בית הקברות הצפוני של תל דן

במדרון גבעה נמוכה, מכוסה בסלעי בזלת, המתרוממת במתינות כמאה מטר מצפון לתל דן, נמצאו בחפירת תעלה להנחת קו חשמל שברי כלים ועצמות שרופות. בשטח זה בוצעו חפירות ארכיאולוגיות מדגמיות מטעם רשות העתיקות, בניהול ד"ר משה הרטל. נחפר שטח של כ-110 מ"ר לאורך קטעי התעלה בהם נמצאו בבדיקות שרידי עתיקות.

משה הרטל, רשות העתיקות