מאמרים

בעקבות הפלשתים חפירות תל צפית גת הקדומה עם פרופסור אהרון מאיר

close
25.05.22 אהרון מאיר

בעקבות הפלשתים חפירות תל צפית גת הקדומה עם פרופסור אהרון מאיר

אלכס צייטלין, באים אל הפרופסורים