מאמרים

בפעם הראשונה: התגלתה כתובת נדירה מימי השופטים, המתקשרת לספר שופטים

close
12.07.21 יוסף גרפינקל סער גנור

בפעם הראשונה: התגלתה כתובת נדירה מימי השופטים, המתקשרת לספר שופטים