מאמרים

בתי הקברות של תל אל־פארע'ה דרום בתקופות הברזל הקדומות | רויטל גולדינג־מאיר | כנס דרום 2022

close
13.03.22
בתי הקברות של תל אל־פארע'ה דרום בתקופות הברזל הקדומות | רויטל גולדינג־מאיר | כנס דרום 2022

מרחב דרום ברשות העתיקות והמחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום באוניברסיטת בן גוריון מציגים: כנס דרום ה-18 – חפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בדרום הארץ (03/03/2022, אוניברסיטת בן גוריון בנגב). בהרצאה זו: רויטל גולדינג־מאיר (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב) – בחינה מחודשת של בתי הקברות של תל אל־פארע'ה דרום בתקופות הברזל הקדומות