מאמרים

גיליון 131 לשנת 2019: תל גמה

close
31.12.19
גיליון 131 לשנת 2019: תל גמה

בחודש ינואר 2018 נערכה חפירת הצלה למרגלות תל גמה (תל ג'מה; הרשאה מס' A-8187; נ"צ 147370-482/588256-396; איור 1), בעקבות פגיעה של קו מקורות בעתיקות. החפירה, מטעם רשות העתיקות, ובמימון חברת מקורות, נוהלה על ידי ד' אייזנברג-דגן בסיוע י' אל-עמור (מנהלה) וי' שמידוב (מדידות ושרטוט), א' שמואלי, ס' גנור, י' עבאדי-רייס, ס' טליס, א' דה-גרוט, פ' נחשוני, ו' ליפשיץ, ד' ייגורוב וא' לוי חברוני.

דוידה אייזנברג-דגן וסבטלנה טליס