מאמרים

האם ליפו המקראית היה נמל פנימי? (ד"ר סימונה אבנעים-כתב) – כנס יפו 2020

close
08.02.21
האם ליפו המקראית היה נמל פנימי? (ד"ר סימונה אבנעים-כתב) – כנס יפו 2020

יפו לאורך ימים: כנס יפו 2020
מושב שני: נמל יפו בעת העתיקה

האם ליפו המקראית היה נמל פנימי?
ד"ר סימונה אבנעים-כתב, חקר ימים ואגמים לישראל

החפירות האחרונות בתל יפו שנערכו במסגרת פרויקט מורשת תרבות יפו (The Jaffa Cultural Heritage Project) חושפות מידע על הנמל החשוב בים התיכון במהלך חלק ניכר מההיסטוריה. בשנת 2014 פרויקט Ioppa Maritima נקט בגישות מחקר ימית ויבשתית כדי לבחון היבטים ימיים מעברה של יפו.
הרצאה זו תדון בתוצאות הסופיות של ניתוח גיאולוגי-גיאומורפולוגי העוסק בהערכה כי לפני התקופה ההלניסטית נחל איילון נשפך לים מצפון ליפו.
המחקר גילה כי בעבר התקיימה ממזרח לתל יפו סביבת נחל שיכלה לשמש נמל; מסקנה זו מבוססת גם על היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים. נראה כי השקע המודרני ממזרח לתל יפו, המכונה כיום 'אל-באסה' הוא שריד למערכת מים זו.

ד"ר סימונה אבנעים-כתב
חוקרת במכון לחקר ימים ואגמים לישראל. מיקרופלאונטולוגית שהתמחתה ב-15 השנים האחרונות בשלושה פוסטדוקטורטים (באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת אקס פרובנס בצרפת וב- UCLA בארצות הברית) העוסקים בטקסונומיה ובאקולוגיה של מיקרו-פאונה ממגוון סביבות ימיות. באמצעות התמחות זו היא עונה על שאלות מחקר העוסקות בין היתר בשינויים אקולוגיים, שינויי אקלים ומפלסי ים.