מאמרים

הכרונולוגיה של תקופת הברזל: זה שעולה וזה שיורד

close
01.11.18 עודד ליפשיץ ישראל פינקלשטיין עמיחי מזר
הכרונולוגיה של תקופת הברזל: זה שעולה וזה שיורד

הסמינר המחלקתי של החוג לארכאולוגיה ותולדות המזרח הקדום תשע"ט "שניים אוחזין" – דיון ידידותי על מחלוקות ארכאולוגיות מנחה הסדרה: פרופ' עודד ליפשיץ הכרונולוגיה של תקופת הברזל: זה שעולה וזה שיורד (פרופ' ישראל פינקלשטיין (אוניברסיטת תל אביב (פרופ' עמי מזר (האוניברסיטה העברית