מאמרים

התעלומה הגדולה של עולם הארכיאולוגיה: מתי נבנו חומות ירושלים הקדומה?

close
19.01.23
התעלומה הגדולה של עולם הארכיאולוגיה: מתי נבנו חומות ירושלים הקדומה?

כבר בתקופת הברונזה התיכונה היתה ירושלים עיר משמעותית המוזכרת גם בכתבים חוץ מקראיים • האם העיר היתה מוקפת בחומה כבר בתקופת הברונזה? זו שאלה חשובה, מכיוון שאם לא, עולים סימני שאלה רבים על עצם קיומה של ממלכת דוד, ממלכה גדולה ומאוחדת במאה ה־10 לפנה"ס, כפי שמתאר המקרא