מאמרים

חפירות תל שמרון

close
17.10.17
חפירות תל שמרון

רשמים מעונת החפירה הראשונה בתל שמרון