מאמרים

מומחים לתחום: ספק רב אם "כתובת הקללות" מהר עיבל היא בכלל כתובת

close
16.05.23
מומחים לתחום: ספק רב אם "כתובת הקללות" מהר עיבל היא בכלל כתובת

"התגלית החשובה ביותר בישראל" או ממצא לא ברור שספק רב מה יש בו? לאחר פרסום המאמר אודות ה"כתובת" המקראית שנמצאה בהר עיבל קובע מומחה לתחום כי תיארוך הממצא בעייתי, וכלל לא מדובר בכתובת המדוברת