מאמרים

עזה וסביבתה בעת העתיקה: פרופ' אייל בן אליהו

close
19.11.23
עזה וסביבתה בעת העתיקה: פרופ' אייל בן אליהו

לעזה וסביבתה מקום מרכזי בתולדותיה של הארץ. ההרצאה עוסקת במאפייניהם התרבותיים והאתניים של העיר וסביבתה מתקופת המקרא ועד לשלהי העת העתיקה. נתייחס לממצאים ארכיאולוגים מרכזיים ונדון בשאלת זיקתה לארץ ישראל שמצפון מזרח אל מול מצרים שבדרום מערב.