מאמרים

פרופסור אהרן מאיר מגיב על התגלית החדשה – הקללה מהר עיבל – באים אל הפרופסורים

close
04.04.22 אהרון מאיר
פרופסור אהרן מאיר מגיב על התגלית החדשה – הקללה מהר עיבל – באים אל הפרופסורים

הקללה מהר עיבל
פרופסור אהרן מאיר מגיב על התגלית החדשה