מאמרים

פרופ' נילי סמט – מתי נכתבו הטקסטים שבתנ"ך? הרצאה מרתקת על תארוך לשוני של טקסטים במקרא

close
31.10.22

פרופ' נילי סמט – מתי נכתבו הטקסטים שבתנ"ך? הרצאה מרתקת על תארוך לשוני של טקסטים במקרא

פרופ' נילי סמט מאוניברסיטת בר-אילן – מתי נכתבו הטקסטים שבתנ"ך? הרצאה מרתקת על תארוך לשוני של טקסטים במקרא והשוואה למקורות מקבילים במזרח הקדום