מאמרים

פרק 16: ומה שקרה בעקבות פרשת הניצחון של דבורה, ברק ויעל על יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו

close
03.11.22 עודד ליפשיץ
פרק 16: ומה שקרה בעקבות פרשת הניצחון של דבורה, ברק ויעל על יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו

בשופטים פרק ד' מתואר הניצחון המופלא של דבורה, ברק ויעל על יבין מלך כנען ועל סיסרא שר צבאו בחרושת הגויים. הסיפור הזה מיוחד לא רק בתוכנו ובדמויות הנשיות שמשחקות בו תפקיד כל כך חשוב, אלא גם בכך שמייד אחריו, בפרק ה', באה שירת דבורה, שנכתבה ומתבססת על האירועים של אותו קרב עצמו. בפרק זה אטען שהסיפור בפרק ד' נכתב מתוך התבססות על פרשנות השירה בפרק ה'. אם כך אכן הדבר במקרה של סיפור המלחמה ליד נחל הקישון, וניתן בדרך זו לבחון את דרך היווצרותו של הסיפור המקורי, ששולב מאוחר יותר בספר המושיעים והגיע בצורתו זו אל העורכים המשנה תורתיים, ש"ייהדו" אותו ושילבו אותו במסגרת הרחבה יותר של ספר שופטים, אז יש לכך משמעות רבה בבחינת המקור ודרך ההיווצרות של שאר סיפורי השופטים. הדבר מאפשר גם בדיקה לא רק של מה שסופר אלא גם של מה שלא סופר, כאשר במקרה זה אפשר להתעכב בעיקר על חוסר ההבנה והיעדר הידיעה של הסופרים המשנה תורתיים בגיאוגרפיה של ממלכת הצפון ובהיסטוריה הקדומה שלה, וכן במקום של האירוע המסויים הזה, שיש לו עדות בסיפור ובשירה, בתוך רצף האירועים שקדמו לו ובאו אחריו, עדות לתלות המוחלטת של ההיסטוריוגרפים המשנה-תורתיים במקורות שהיו להם, ובפרשנות שהם נתנו למקורות אלה, שכפי שניתן לראות בהמשך – לא תמיד היתה מדוייקת ונכונה.