מאמרים

פרק 17: הסיפור שלא סופר בספר שמואל על הסיבה שבגללה יצא שאול למלחמה נגד נחש העמוני וביסס את מלכותו

close
04.11.22 עודד ליפשיץ
פרק 17: הסיפור שלא סופר בספר שמואל על הסיבה שבגללה יצא שאול למלחמה נגד נחש העמוני וביסס את מלכותו

בפרק זה אטען שהסיבה העיקרית שבגללה ביקש העם למנות את שאול למלך נשמטה מהתיאור המקראי בספר שמואל, והטקסט הקצר שנשמט, נשמר במגילה שהתגלתה במערה בקומראן שבסמוך לים המלח. כדי לבסס את הטענה הזו אקדים הקדמה קצרה להרכבו ותוכנו של ספר שמואל, לתהליכי החיבור והעריכה שלו, ואז אתמקד בפרשה של המלכת שאול בשמואל א' ח' -י"ב ובפסוקים שנשמטו מהטקסט המקראי. זוהי עדות שונה מאוד לסיפורים שלא סופרו על תולדותיה של ממלכת ישראל, שכן בפרק זה לא נעסוק רק במה שידע ההיסטוריוגרף המקראי ובמה שהוא סיפר או לא סיפר, אלא בהמשך גלגוליו של הטקסט המקראי, נסיבות ההעתקה שלו לאורך מאות שנים, והשמטות ושינויים שחלו בטקסט הזה, כולל שיבושים מכוונים ולא מכוונים, שהשפיעו על הדרך שבה אנחנו קוראים ומבינים את התיאור עד לימינו אלה.