מאמרים

פרק 22: הסיפור שלא סופר על המציאות ההיסטורית שמשתקפת במחזור סיפורי אלישע

close
10.11.22 עודד ליפשיץ
פרק 22: הסיפור שלא סופר על המציאות ההיסטורית שמשתקפת במחזור סיפורי אלישע

הסיפור שלא סופר על המציאות ההיסטורית שמשתקפת במחזור סיפורי אלישע, או: מדוע שובצו הסיפורים הללו בתיאור על ימי יורם בן אחזיהו התיאור של תקופת השפל הגדולה בתולדות ישראל בימי מלכותם של יהוא ושל יואחז בנו שוקע בתוך מערך הסיפורים על הנביא אלישע, ומעט מהפרקים הארוכים שנלקחו מהסיפורים הנבואיים מתייחס למציאות הגיאופוליטית שהיתה בישראל בפרק הזמן הזה. נראה שפרט למידע הבסיסי שהיה להיסטוריוגרפים המקראיים ברשימות המלכים, את כל שאר המידע הם שאבו מהסיפורים הנבואיים, ולמרות המידע החשוב שהיה בסיפורים הללו, והבנתם של ההיסטוריוגרפים את המידע הזה, הם העדיפו לשבץ את סיפורי אלישע קודם לימי יהוא ויואחז, וזאת מתוך שיקולים אידיאולוגיים וספרותיים ומתוך הרצון להשאיר את הסיפורים הללו קרוב למקור הכתוב שממנו נשאב המידע. כאמור, . השיבוץ הזה של הסיפור במקום שההיסטוריוגרפים המקראיים החליטו לשבץ אותו, יצר פער גדול ובלתי ניתן לגישור בין המציאות ההיסטורית לבין תיאור הדברים כפי שהם בספר מלכים, עדות לכך שמבחינתם של ההיסטוריוגרפים המהימנות ההיסטורית, הדיוק בפרטים והמקום הנכון של העובדות לא היה השיקול החשוב ביותר.