מאמרים

שומרון- בירת ממלכת ישראל- סיור וירטואלי בתל שומרון (סבסטי)- הממצאים מתקופת המקרא/ ד"ר אריה בורנשטיין

close
26.05.21
שומרון- בירת ממלכת ישראל- סיור וירטואלי בתל שומרון (סבסטי)- הממצאים מתקופת המקרא/ ד"ר אריה בורנשטיין

אריה בורנשטיין