מאמרים

תל בית שמש, שרידי הארמון הכנעני מהמאה ה-14 לפנה"ס- הדרכה מאת חופר האתר הארכיאולוג ד"ר לדרמן צבי

close
02.05.23

תל בית שמש, שרידי הארמון הכנעני מהמאה ה-14 לפנה"ס- הדרכה מאת חופר האתר הארכיאולוג ד"ר לדרמן צבי

סיור החוג למקרא אוניברסיטת חיפה, 01.05.2023