תיארוך יחסי

קביעת מוקדם ומאוחר בתוך קבוצה של ממצאים, ללא תיארוך מוחלט. אתר סטרטיגרפי, למשל, מוסר תיארוך יחסי – כיוון שהשכבה הנמוכה ביותר היא הקדומה ביותר.