הצהרת חוקיות

הגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני

באתר זה מוצגות תמונות, ומפות, וכן יש קישורים לכתבים ומאמרים (להלן: "יצירות"). הזכויות
ביצירות מוגנות על פי חוק, וכל שימוש או העתקה והפצה שלהם אסורה, אלא על פי רשות מפורשת
מאת בעלי הזכויות באותן יצירות, ככל שהם ידועים או ניתנים לאיתור.
הצגתן של יצירות, והשימוש בהן באתר זה, נועדו אך ורק למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת,
סקירה הבאת מובאות והעמקת ידע – לא למטרות מסחריות ולא לשם הפקת רווחים.
כל יצירה, טקסט מקורי, תמונה, סרטון תצלום או מפה המופיעים באתר זה, או ניתנים לפתיחה
בקישור חיצוני, כוללים את פרטי בעלי הזכויות בהם, או מי שעשוי להיות בעל זכויות, עד כמה
שפרטים אלה ידועים למנהלי האתר.
לגבי יצירות המוצגות באתר או מקושרות אליו , שלא ידועים או שלא אותרו פרטי בעלי הזכויות בהן,
יחולו הוראות סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2008, ולפיהן:
מנהלי האתר פעלו בשקידה סבירה לגילוי או לאיתור בעל זכות היוצרים ביצירה;
בעלי זכות יוצרים ביצירות אלה זכאים לבקש שהמשתמש/ת או מנהלי האתר יחדלו
מהשימוש, וכן זכאים לקבל פרטים ליצירת קשר עם המשתמש/ת, ככל שידועים למנהלי
האתר;
במידה ובעלי זכות יוצרים ביצירות אלה ימסרו על כך הודעה, ייפסק השימוש ביצירות,
והיצירות יוסרו מהאתר, אלא אם כן יתקבל רישיון לשימוש עתידי ולהצגת היצירות, בתנאים
ובהיקף שיפורטו ברישיון;
כל משתמש/ת המעוניינ/ת להעתיק, להוריד או להפיץ קבצים או יצירות מתוך האתר או מתוך
הקישורים הנכללים בו, נדרש לקבל מראש את רשותם המפורשת של מנהלי האתר וכן של בעלי הזכויות ביצירות.

למרות האמור לעיל, אם נתקלת בהפרת זכויות יוצרים

, או שתוכן מסויים באתר אינו לרוחך, אנא דווח לנו על באמייל [email protected] ונורידו בהקדם האפשרי מהאתר

למפה