תקופת הנאולית

תקופת הנאולית (9,500-6,000 לפנה"ס) הייתה שלב התפתחות משמעותי בהיסטוריה האנושית, בין התקופות הפרהיסטוריות והקיום הנוודי של ציד וליקוט, לתקופות העירוניות שעל פי מסגרתן אנו חיים עד היום. בתקופת הנאולית התרחשו שלושה שינויים משמעותיים ביותר בחיים האנושיים:

ראשית, לראשונה בהיסטוריה האנושית עברו בני האדם למחייה במקום אחד לאורך כל השנה, דבר שאיפשר בניה קבועה ואגירת רכוש.

שנית, במהלך התקופה החלה "המהפכה החקלאית" – ביות הצמחים ובעלי החיים, והמעבר מקיום מציד וליקוט, לייצור מזון בתהליך שנמשך 6,000 שנה.

שלישית, בחלקה האחרון של התקופה החלו בני האדם לראשונה לייצר כלי חרס – טכנולוגיה שתלווה את האנושות עד ימינו אנו. אלו שורדים כממצאים ארכאולוגיים בכל התקופות מנקודה זו, ומאפשרים ללמוד רבות על התרבויות האנושיות לאורך ההיסטוריה.   

תקופת הנאולית מחולקת לשתי תתי תקופות:

הנאולית הקדם-קרמי (9,500-6,400 לפנה"ס), המחולק בעצמו לשלושה שלבים:

נאולית קדם-קרמי 1 (9,500-8,800 לפנה"ס)

נאולית קדם-קרמי 2 (8,800-7,000 לפנה"ס)

נאולית קדם-קרמי 3 (7,000-6,400 לפנה"ס)

תת התקופה השנייה היא הנאולית הקרמי (6,400-6,000 לפנה"ס)

ראשית תקופת הנאולית (נאולית קדם-קרמי 1) מתאפיינת בהופעתם, לראשונה בהיסטוריה, של מבני מגורי קבע. גם תהליך ביות הצמחים החל בתקופה, עם גידול מכוון של צמחי בר, כאשר התזונה הייתה מעורבת ונשענה גם על ליקוט וציד. בהמשך התקופה (נאולית קדם-קרמי 2) ניכרת עליה בצפיפות הישובים בארץ, גדליהם מגוונים, ומתחילים להופיע בהם סימנים לחוסר שוויון חברתי. הכלכלה בשלב זה התבססה בעיקר על חקלאות קטניות ודגנים מבויתים, יחד עם תחילת ביות העז והמשך השגת בשר דרך ציד. באתרים מסוימים מהתקופה ההישענות על החקלאות רבה יותר, ובאחרים ההישענות על ציד. כמו כן מופיעות טכנולוגיות חדשות, כגון יצור טיח. בתקופת הנאולית הקדם-קרמי 3 נשלם תהליך הביות של העז והכבש, ומופיעות עדויות לקשרי מסחר איזורי.

בתקופת הנאולית הקרמי מופיעה תעשיית כלי החרס. בתרבויות שונות, כלי החרס נעשים באופן שונה, יחד עם מאפייני תרבות חומרית משתנים נוספים כגון אופן סידור היישוב, שיטת הבניה ועוד. בתקופה זו ניתן לזהות בחלקיה השונים של הארץ שלוש תרבויות: התרבות הירמוכית בצפון-מרכז הארץ, תרבות יריחו IX מדרום לה ומצפון לתרבות ניצנים שבדרום מישור החוף.  

מקורות

פאוסט, א., & כץ, ח. (עורכים). (2019). מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר (כרך א'). למדא – האוניברסיטה הפתוחה.