בריכת השילוח תפתח לציבור

בריכת השילוח העתיקה תיחשף במלואה מחדש