האל בתנ"ך- מונותאיזם?

האם בישראל ויהודה האמינו רק באל אחד?