חניון גבעתי

חניון גבעתי מעיר דוד מכיל ממצאים רבים מתקופת בית ראשון