כיבוש או התנחלות?

האם הארץ נכבשה על ידי יהושע בן נון או שהייתה התנחלות שקטה?