כתובת חזקיהו

פוענחה כתובת חוץ-מקראית בה הוזכר המלך חזקיהו לציון הישגיו?