מי כתב את התנך?

הוויכוח הנמשך על מי ומתי כתב את ספרי המקרא