מצבת מישע

מצבת מישע היא מצבת זיכרון שהוצבה מטעם מישע מלך מואב בעיר דיבון, במחציתה השנייה של המאה ה⁻9 לפני הספירה, לציון ניצחונותיו על ממלכת ישראל, בתקופת שלטונם של מלכי שושלת בית עמרי