נחשפו סודות "בירת הנחושת" של תקופת הברונזה המאוחרת