שנהבים מימי בית ראשון

אוסף נדיר של שנהבים מימי בית המקדש הראשון התגלה בירושלים