מתי התחילה הכתיבה?

הוויכוח הנמשך בין האסכולות השונות לגבי מועדי התחלת והתפשטות הכתיבה בישראל ויהודה