תעשיית הנחושת בוואדי פינאן

אזורי כריית נחושת קדומים מהשמורים ביותר בעולם