לוחיות ברכת כהנים

לוחיות עליהם מופיע הטקסט המקראי הקדום ביותר