הייתה ממלכה מאוחדת?

האם ישראל ויהודה היו אי פעם מאוחדות?