גליל כורש

כתובת על גליל (הגליל של כורש) המתארת את הכרזת כורש