קרב קרקר/המונולית מכורח

תיאור אשורי (האובליסק השחור והמונולית מכורח) של קרב בין שלמנאסר השלישי מלך אשור לקואליצה בה משתתף אחאב מלך ישראל

זהו איזכור חוץ מקראי ראשון של מלך ישראלי