כתובת השילוח

תיאור השלמת נקבת השילוח שנכתב על ידי החופרים