כונתילת עג׳רוד

אתר בסיני מהמאה ה9-8 לפנהס ובו תיאורים ואיזכורים של יהוה