תל חליפה

מקום

תל אל-חליפה ממוקם בדרום האזור הצחיח של הלבנט, ליד העיר אילת. אזור זה זכה לאחרונה לתשומת לב מדעית עקב פעילויות ארכיאולוגיות שונות.

זיהוי

האתר מציג כמה חידות המעכבות את השחזור הנכון של הארכיאולוגיה שלו ואת הפרשנות המדויקת של ההיסטוריה של אזור מפרץ עקבה. נושאים מרכזיים כוללים את נוכחותם של חרסים "מדיניים" (כלי קוריה) מהמאה ה-12 לפנה"ס ללא שרידי תקופה מקבילה, והתייחסויות מקראיות לאירועים שקדמו להתערבות אשורית באזור.

היסטוריה

ההיסטוריה של תל אל-חליפה קשורה קשר הדוק להתייחסויות המקראיות לעציון-גבר ולאילת/אלות. מיקומו האסטרטגי של האתר בראש מפרץ עקבה, בו מתפצלים כבישים מרכזיים מערבה וחג'אז, מעיד על משמעותו במסחר ובפוליטיקה האזורית.

חפירות

נלסון גלוק חפירות בין השנים 1938 ו-1940, וחילק את שרידי האתר לחמש תקופות פעילות, מהמאה ה-10 עד ה-4 לפנה"ס. תקופות אלו זוהו על פי אזכורים מקראיים, כאשר לכל מלך שהוזכר ביחס לאזור הוענקה שכבה.

תקופת הברזל הקדומה II (המאה ה-10 לפני הספירה – תקופת שלמה)

עדויות ארכיאולוגיות: שלב זה מסומן בהקמתו הראשונית של בית זיקוק לנחושת, שהתפתח מאוחר יותר למתחם תעשייתי. פריסת האתר יצרה בסופו של דבר "כיכר תעשייתית".

הקשר תנכי: תקופה זו מזוהה לעתים קרובות עם שלטונו של המלך שלמה. התנ"ך מתאר את מפעלי הבנייה הנרחבים של שלמה ומסעות המסחר, כולל פיתוח עציון-גבר, נמל ליד ים סוף (מלכים א' ט' 26-28). הפעילות התעשייתית בתל אל-חליפה עשויה לשקף את השגשוג של עידן זה ולהתמקד במסחר ובתעשייה.

אמצע תקופת הברזל השנייה (המאה ה-9 לפני הספירה – עידן יהושפט)

עדות ארכיאולוגית: בניית מבצר גדול בעל חומה מוצקה, המעיד על נוכחות צבאית או מנהלית משמעותית.

הקשר מקראי: תקופה זו קשורה לתקופת מלכותו של יהושפט מלך יהודה. התנ"ך מתעד את הרפורמות הצבאיות ומאמצי הביצור של יהושפט (מלכים א' כ"ב:42-50), שיכולים להיות קשורים לבניית המצודה בתל אל-חליפה.

תקופת הברזל המאוחרת ב' (המאה ה-8 לפני הספירה – עידן עוזיהו והשתלטות האדומים)

עדויות ארכיאולוגיות: המשך השימוש והרחבה פוטנציאלית של המצודה. תקופה זו עשויה לשקף גם שינויים בניהול או בתפקוד.

הקשר מקראי: עידן עוזיהו: עוזיהו (עזריה) מיהודה ידוע בפרויקטי הבנייה שלו ובמסעות הצבא שלו (מלכים ב' ט"ו:1-7, דברי הימים ב' כ"ו). התנ"ך מזכיר את שחזורו של אלאת, שיכול להתכתב עם ממצאים ארכיאולוגיים מתקופה זו.

השתלטות אדומית: התקופה מתיישרת גם עם השליטה האדומית על האזור בתקופת שלטונו של המלך אחז (מלכים ב' טז:6). שינוי זה בשליטה יכול להיות עדות על ידי שינויים באתר.

תקופת הברזל השלישית (586–539 לפנה"ס)

הקשר טל אל-חליפה: ישנן עדויות מוגבלות או לא ישירות מתל אל-חליפה השייכות באופן מובהק לתקופת הברזל השלישית. תקופה זו באזור הרחב מסומנת על ידי הכיבוש הבבלי והתקופה הפרסית שלאחר מכן.

מקורות

הארכיאולוגיה של תל אל-חליפה ותולדות עציון-גבר/אלת

ישראל פינקלשטיין אוניברסיטת תל אביב