היכן נמצאת ירושלים הקדומה

ויכוח על ראשית ימיה של ירושלים ועל השאלה מי ומתי הפך אותה לעיר מבוצרת ובעצם, מי הפך את ירושלים למה שהיא היום