חורבת טבת

מיקום
חורבת טבת ממוקמת בעמק יזרעאל, למרגלות גבעת המורה, צפונית מזרחית לעפולה.

רשות העתיקות

היסטוריה
האתר יושב החל מתקופת הברונזה המאוחרת ועד לתקופה הביזנטית (מאות 4-7 לספירה). הממצא המשמעותי ביותר מהאתר מתוארך לתקופת הברזל 2, כאשר מאמינים כי היה אחוזה חקלאית מלכותית ומרכז חלוקה מחדש לתפוקה חקלאית בשירות האליטה הישראלית המלכותית. הוא מציע תובנה לגבי כלכלת המלוכה של ישראל המלכותית המוקדמת. באתר נערכו חפירות נרחבות שגילו תשעה שכבות ישוב מתקופת הברונזה המאוחרת I ועד התקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית.

במקרא

האתר נחשב לחלק מנחלת שבט יששכר, כפי שמוזכר בתנ"ך, ועשוי להיות מזוהה עם אנחרת המקראית.

חפירות
האתר נחפר לראשונה בשנות ה-80 על ידי רשות העתיקות, ומאז 2014 היו מספר חפירות הצלה.

ממצאים

  • מקדש מתקופת הברונזה המאוחרת I.
  • בית הקברות Iron I–Iron IIA הקדום.
  • מתחם בניין IIC מתקופת הברזל: התגלה מתחם מנהלי גדול מתקופה זו, המעיד על תפקידו של האתר בשליטה אשורית ובבלית.
  • מתקני אחסון: נוכחותם של מתקני אחסון משמעותיים, לרבות מספר רב של כלי אחסון וממגורות, מעידה על כך שהאתר פעל כמרכז איסוף חקלאי מרכזי וחלוקה מחדש.
  • צנצנות אחסון "היפו": צנצנות אלו, סטנדרטיות בגודלן ובצורתן ולעיתים נושאות כתובות או ידיות מוטבעות, מעידות על ייצור מרוכז ומטרה ניהולית, שסביר לחלוקה מחדש של עודפים חקלאיים.

מקורות

Ḥorvat Ṭevet in the Jezreel Valley: A Royal Israelite Estate

Omer Sergi,i Hannes Bezzel,ii Yoav Tsuriii and Karen Covello-Paraniii