חרסי שומרון

למעלה ממאה חרסים ועליהם כתב עברי, שנכתבו בשנים 9, 10, 15 ו-17 למלך ישראל.על החרסים שמות רבים של אישים ומקומות, שאת רובם ניתן לזהות עם שמות משפחות מהתנ"ך.

ויקיפדיה