כתובת השילוח

כתובת השילוח היא כתובת אבן עתיקה שהתגלתה במנהרת השילוח בירושלים. הוא כתוב בעברית ומתאר את בניית המנהרה. הכתובת מתוארכת למאה ה-8 לפני הספירה, והיא נחשבת לאחת הדוגמאות הידועות ביותר לכתיבה עברית. הטקסט של הכתובת מתאר כיצד שני צוותי עובדים, אחד שמתחיל מכל קצה של המנהרה, עבדו יחד כדי לחפור את המנהרה ולהיפגש באמצע. הכתובת מוצגת כעת באיסטנבול.

תמה הנקבה. וזה היה דבר הנקבה: בעוד החוצבים מניפים את
הגרזן אלה לקראת אלה, וכשנשארו רק שלוש אמות להינקב, נשמע קול איש
קורא אל רעו מקבוצה לקבוצה, כי הייתה זדה בסלע מימין ומשמאל. וביום
שבו הושלמה הנקבה, הכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן לקראת גרזן. ויזרמו
המים מן המוצא אל הבריכה לאורך 1,200 אמה,
ומאה אמה היה עומק הסלע מפני השטח מעל ראש החוצבים.